Project Management

Project Management 2017-09-06T17:13:25+00:00

Project Management

Online Koplopers zijn met veel taken tegelijk bezig, zoals SEO analyses doen, op tijd de content schrijven en de advertenties optimaliseren. Deze activiteiten sluiten vaak op elkaar aan en mogen elkaar niet in de weg zitten. Sterk project management is daarom van belang.

Online Koplopers begeleiden het online marketing project van begin tot eind. Hierbij gebruiken zij hun kennis en vaardigheden om het project te vormen tot een succesvol eindresultaat. Het projectmanagement van de koplopers kent een aantal fasen:

  1. Project start: Online marketing begint vaak met ideeën. In deze fase worden de ideeën beoordeeld op de realiseerbaarheid en de aantrekkelijkheid van de verwachte uitkomsten. De Koploper houdt uiteraard rekening met de strategie van het bedrijf.
  2. Project planning: Een online marketingplan wordt opgesteld. Hierin worden onder andere de inhoud en de grenzen van de online marketing beschreven.
  3. Project uitvoering: De taken uit het marketingplan worden volgens het afgesproken traject gestart en uitgevoerd.
  4. Project monitoring: De uitvoering van de marketingactiviteiten wordt gecontroleerd en waar nodig (preventief) aangepast.
  5. Project afsluiting: Het online marketing project wordt afgesloten en beoordeeld op de mate van succes. Eventuele vervolgprojecten bespreekt de Koploper ook.

Alleen door sterk project management wordt de volledige potentie uit de online marketing benut. Kies daarom voor iemand die uitstekend projectmatig werkt, kies voor een Online Koploper.

Klaar om aan de slag te gaan?

Neem dan snel contact op!